Waar ben je naar op zoek?

Ziekteverzuim

Wist u dat een zieke werknemer u anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel kost als zijn of haar brutoloonkosten? Om te voorkomen dat u onverwacht voor deze (hoge) kosten komt te staan, is het belangrijk om uw arbobeleid op orde te hebben. Maar wij begrijpen ook dat het u, door de vele veranderingen in de wetgeving, veel tijd kost om uw arbobeleid aan te passen of zelfs opnieuw in te richten. Daar kan 365 HRM u bij helpen.

3 jaar gegarandeerd 0% ziekteverzuim dankzij 365 HRM

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, laten we dat vooropstellen. Daarom handelen wij proactief en kunnen we uw medewerkers coachen op een actieve werkhouding, een gezonde levensstijl en (waar nodig) met persoonsgebonden hulpmiddelen. Mocht het echter toch onverhoopt misgaan, dan zijn wij verantwoordelijk voor een juiste re-integratie van uw medewerker. 

Ziekteverzuim is vervelend voor uw medewerker, maar natuurlijk ook voor u als ondernemer. Daarom nemen wij alle verplichtingen met betrekking tot de Wet Verbetering Poortwachter voor u uit handen. Bij ziekteverzuim verzorgen wij niet alleen het financiële aspect, maar zijn we er ook voor de medewerkers door hen tijdens het re-integratietraject bij te staan met sociale begeleiding en coaching.

Wanneer u kiest voor 365 HRM, kiest u ook meteen voor drie  jaar een gegarandeerd ziekteverzuimpercentage van 0%. Wíj zijn als juridisch werkgever namelijk verantwoordelijk voor het ziekteverzuim, niet u.

De voordelen van 365 HRM op het gebied van ziekteverzuim op een rijtje:

  • Als 365 HRM het ziekteverzuim van uw medewerkers begeleidt, profiteert u op verschillende manieren:
  • Wij bieden uw medewerker gedurende het hele traject persoonlijke begeleiding.
  • U betaalt geen ziektekosten.
  • Wij zorgen voor een nauwkeurige verzuimregistratie.
  • Wij hanteren een duidelijke procedure voor ziek- en herstelmelding.
  • Wij zorgen voor de medische controle en de begeleiding hiervan.

Wilt u meer informatie over ziekteverzuim en flexibel personeel? Of wilt u misschien met ons sparren over uw arbobeleid? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag!